سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی

سرکار خانم مرضیه محسنی: رییس و کارشناس اداره آموزش در زمینه های:

     - برنامه ریزی کلاسی، درسی و امتحانی

     - تنظیم قراردادهای حق التدریس

داخلی: 204

شماره تلفن:  88778069   

سرکار خانم زینب قیاسی: کارشناس اداره آموزش در زمینه های:

     - برگزاری شورای معین

     - مسئول برگزاری امتحانات

سرکار خانم فاطمه قزلباش: کارشناس اداره آموزش در مقاطع:

     - کارشناسی رشته فناوری اطلاعات سلامت

     - کارشناسی ارشد رشته های انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

     - دکتری رشته های مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی

داخلی: 252

سرکار خانم روشنک نهری: کارشناس اداره آموزش در مقاطع:

     - کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

     - کارشناسی ارشد رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و ارزیابی فناوری سلامت

     - دکتری رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاستگذاری سلامت

     - کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیمارستان

داخلی: 208

سرکار خانم حکیمه شاهمرادی: کارشناس اداره آموزش در مقاطع:

     - کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

     - کارشناسی ارشد رشته های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اقتصاد بهداشت

     - دکتری رشته های سلامت در بلایا و فوریت ها، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و اقتصاد سلامت

داخلی: 207

 سرکار خانم سمیرا دهقان: کارشناس اداره آموزش

     - اداره امور کلاس ها

داخلی: 207

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت