خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
پرسنل

 

 

خانم مهدی فر (مسئول کتابخانه)

شرح وظایف : مدیریت کلیه بخش های کتابخانه

داخلی : 275

 
 

 

خانم عبدی ( کارشناس کتابخانه)

شرح وظایف : مسئول بخش فنی کتابخانه

داخلی : 275

 
 

 

خانم دانیال (کارشناس کتابخانه)

شرح وظایف : مسئول بخش آرشیو و مجلات کتابخانه

داخلی : 274

 

 

 

آقای کرمی (کارشناس کتابخانه)

شرح وظایف : مسئول بخش میز امانات کتابخانه

داخلی : 273