خانه نقشه سایت ورود اعضا English
شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
امور مالی

حوزه مالی :

حوزه مالي يكي از شاخه هاي حوزه مالي اداري دانشگاه است كه شامل بخشهاي زیر می باشد :‌

  1. حسابداري حقوق و دستمزد : اين بخش طبق گزارش هاي كارگزيني مربوطه، عمليات پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اعم از اعضاي هيأت علمي و كاركنان را انجام داده و همچنين پرداخت حق التدريس ، بيمه ماهانه ، اقساط وام و...  را بعهده دارد.
  2. حسابداري هزينه هاي جاري : اين بخش وظيفه صدور سند و پرداخت كليه هزينه هاي سرمايه اي و غير سرمايه اي اعم از خريدهاي بخش هاي مختلف‏ ، تداركات ، پژوهش ، عمران ، و ... را عهده دار است . همچنين تراز مالي و مغايرت بانكي را ماهانه تهيه و به سازمان ارسال مي دارد .
  3. حسابداري انبار : اين بخش عمليات ثبت ريالي و وروديها و خروجيهاي انبار را عهده دار است و نظارت مستقيم بر عملكرد انبار دارد .
  4. حسابداري اموال :  اين بخش نيز عمليات مربوط به ثبت اموال دانشگاه در سيستم را عهده دار است و نظارت مستقيم بر اموال حفظ و نگهداري آن را دارد .

اين بخش حسب دستورالعمل و بخشنامه هاي سازمان مركزي دانشگاه وظايف محوله را اجرا مي نمايد .

 


 

به وب سایت امور مالی دانشکده توانبخشی خوش آمدید . امورمالی با تکیه بر سالها تجربه کاری ، تلاش دارد ، نیازهای مختلف شما را در زمینه مالی بر طرف نماید .