خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
اعضاءهیئت علمی

نام و نام خانودادگی: دکتر زهرا جعفری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: شنوایی شناسی، دکتری تخصصی علوم اعصاب

زمینه تدریس: نوروساینس شناختی، نوروساینس شنوایی، نورولوژی، نوروفیزیولوژی سیستم شنوایی، پردازش و درک گفتار

زمینه تحقیقات: پردازش و درک گفتار و موسیقی، پاسخ ساقه مغز به گفتار (sABR)، وزوز گوش، کاشت حلزون، دوزبانگی، رزرو مغزی (زرو شناختی)، اختلالات تحلیل برنده مغزی، اختلالات یادگیری

ایمیل: jafari.z@iums.ac.ir

رزومه

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۳۷۰

نام و نام خانودادگی: دکتر محمد علی سنجری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک، فوق لیسانس مهندسی پزشکی(بیومکانیک)، دکترای مهندسی پزشکی با گرایش بیومکانیک

زمینه تدریس: بیومکانیک،الکترومیوگرافی، بیومکانیک ورزشی، کنترل و یادگیری حرکتی، روشهای اندازه گیری، سیستمهای دینامیکی، علم حرکت، آنالیز حرکت، استاتیک، فیزیک.

زمینه تحقیقات: تغییرپذیری حرکتی، نوسانات پاسچر، سیستمهای پیچیده، دینامیک غیرخطی، طراحی و ساخت تجهیزات بیومکانیکی.

وب سایت: www.sanjari.ir

اطلاعات تماس

رزومه

مقالات

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۱۹۸

Dr. Sanjari

نام و نام خانودادگی: مهتاب روحی عزیزی

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات: لیسانس علوم جانوری، فوق لیسانس علوم جانوری، فوق لیسانس فیزیولوژی انسانی، دانشجوی دکترای علوم اعصاب

زمینه تدریس: فیزیولوژی

زمینه تحقیقات:

ایمیل:

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۲۰۰

Dr. Azizi

نام و نام خانودادگی: دکتر محمد صادق قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: لیسانس مهندسی تکنولوژی، فوق لیسانس مهندسی پزشکی، دکترای بیومکانیک

زمینه تدریس: بیومکانیک

زمینه تحقیقات:

ایمیل:

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۳۶۶

نام و نام خانودادگی: دکتر محمد کمالی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: لیسانس فیزیوتراپی، فوق لیسانس آموزش بهداشت، دکترای آموزش بهداشت

زمینه تدریس: روش تحقیق، مدیریت توانبخشی

زمینه تحقیقات: معلولیت، مدیریت توانبخشی،تحقیقات کیفی.

ایمیل: وب سایت

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۱۸۳ و ۱۸۴

نام و نام خانودادگی: دکتر محمد رضا نیکمرام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: لیسانس علوم آزمایشگاهی، فوق لیسانس فیزیولوژی انسانی، دکترای فیزیولوژی انسانی

زمینه تدریس: فیزیولوژی

زمینه تحقیقات: فیزیولوژی چشم، آموزش.

ایمیل:

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۳۶۲

نام و نام خانودادگی: دکتر بهنوش وثاقی قراملکی

مرتبه علمی: استایار

تحصیلات: فیزیوتراپی، دکتری تخصصی فیزیولوژی.

زمینه تدریس: کارشناسی: فیزیولوژی عمومی، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیوتراپی در بیماری های قلبی و تنفسی، رادیولوژی، رادیولوژی سر و گردن، فارماکولوژی، بافت شناسی عمومی، آسیب شناسی عمومی کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پیشترفته عصبی. دکتری: فیزیولوژی پیشترفته با تاکید بر سیستم گفتاری، فیزیولوژی پیشترفته عصب و عضله، فارماکولوژی

زمینه تحقیقات: انقباضات اکسنتریک، میواستاتین، جنسیت مغز، نگرش، بی اختیاری ادرار در ورزشکاران، تجزیه و تحلیل بزاق (کورتیزول بزاق).

ایمیل: vasaghi.b@iums.ac.ir

رزومه

تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۳۵۹

نام و نام خانودادگی:دکتر سیدحسن صانعی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:لیسانس آمار با گرایش انفورماتیک، فوق لیسانس آمارزیستی و دکترای آمارحیاتی

زمینه تدریس:آمارحیاتی، روش تحقیق و نمونه گیری

زمینه تحقیقات:تحقیقاتنمونهای- برآورد

ایمیل:Andishmandpress@gmail.com

تلفن:۲-۲۲۲۲۸۰۵۱داخلی 370

   رزومه