خانه نقشه سایت ورود اعضا English
شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
کارشناسان و کارکنان
 

نام ونام خانوادگی: حسن حدادزاده نیری                                                                 

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی

کارشناس آموزشی

 

ایمیل : pur_bin@yahoo.com

 

                    

نام ونام خانوادگی:  الهه السادات شاهمیری                                                                   

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب

کارشناس آموزشی

 

ایمیل : elahe_shahmiri@yahoo.com