خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر اکرم پوربخت                                                                       

مرتبه علمی: دانشیار - مدیرگروه

 

ایمیل : Pourbakht.a@iums.ac.ir

تلفن :22250541

cv 

                    

نام ونام خانوادگی: معصومه روزبهانی                                                                   

مرتبه علمی:  مربی

 

ایمیل : rouzbahani.m@iums.ac.ir

                    

نام ونام خانوادگی: فرنوش جاراللهی                                                                      

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی - مربی

 

ایمیل :fjarollahi@gmail.com

cv

                    

نام ونام خانوادگی:  سیدجلال ثامنی                                                                      

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی - مربی

 

ایمیل : jsameni1@gmail.com

                    

نام ونام خانوادگی: دکتر سید علی اکبر طاهایی                                                                      

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل : a.tahaei@yahoo.com

                    

نام ونام خانوادگی: مهدی اکبری                                                                       

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی - مربی

 

ایمیل : akbari.usm@gmail.com

                    

نام ونام خانوادگی: مینا میلانی                                                                       

مرتبه علمی: مربی

 

ایمیل : mmilani4@yahoo.com

                    

نام ونام خانوادگی:  عبدالرضا شیبانی زاده                                                                   

مرتبه علمی: مربی

 

ایمیل : takfarhad@gmail.com

                    

نام ونام خانوادگی: نریمان رهبر                                                                       

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل : narimanrahbar@yahoo.com

 

نام ونام خانوادگی: بهرام جلایی                                                                     

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی - مربی

 ایمیل :  jalaei.b@iums.ac.ir

cv

        

 

نام ونام خانوادگی: محسن احدی                                   

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل : ahadi.m@iums.ac.ir

تلفن :22250541

cv