خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
کارشناسان و کارکنان

نام ونام خانوادگی: فرنگیس امینی                                                                                                                                   

 

مسئولیت : منشی  کلینیک فیزیوتراپی

 

 

نام ونام خانوادگی: لیلی برنا                                                                                                                                     

 

مسئولیت : کارشناس کلینیک فیزیوتراپی، کارشناس آزمایشگاه فیزیوتراپی

 

 

 

نام ونام خانوادگی: شهاب عسگری                                                                                                                                       

 

مسئولیت : کارشناس کلینیک فیزیوتراپی، کارشناس آزمایشگاه فیزیوتراپی