خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
افتخارات گروه

گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان "قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران" انتخاب و معرفی شده است.

رسالت این گروه بعنوان قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی، مشارکت در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی و همچنین انجام طرح های کشوری در زمینه آموزش و پژوهش در رشته فیزیوتراپی می باشد.