خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
انفورماتیک


                                                                    اداره انفورماتیک

 
 

      اين مركز يكي از واحدهاي مهم دانشکده بوده كه وظيفه اصلي آن ارائه و پشتيباني خدمات رايانهاي  نرم افزار ، سخت افزار و  بخش‏هاي مختلف و همچنين ايجاد بستر مناسب براي فعاليت‏هاي اطلاع‏رساني و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي دانشکده مي‏باشد.مرکز خدمات ماشيني از طريق سازمان پژوهش‏هاي علمي و صنعتي به شبكه اطلاع‏رساني و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي دانشگاه مي‏باشد.

 

     اين مركز موفق به ايجاد  WEB  دانشکده توانبخشی و طراحي  HOME PAGE   دانشکده با آدرس  http://rehab.iums.ac.ir  شده است كه اطلاعات آن به دو زبان فارسي و انگليسي قابل دسترسي است.

 

 


اهم وظايف اداره فناوري دانشکده

 

- کارشناسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي فناوري اطلاعات دانشکده


 - ارائه کليه سرويس هاي لازم در حيطه فناوري اطلاعات به اساتيد، دانشجويان و کارمندان


- سرويس پشتيباني و نگهداري کليه سخت افزارها و نرم افزارهاي موجود در شبکه دانشکده 

 

- برنامه ريزي و آينده نگري در خصوص توسعه فناوري اطلاعات در دانشکده


- نظارت بر کليه امور فناوري اطلاعات دانشکده