خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
شرح وظایف

IUMS-sarbarg                          

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

                   دانشکده علوم توانبخشی

                اداره خدمات آموزش

 

 

شرح وظایف مسئول ابلاغ و حق التدریس اساتید

 

1- ارسال درخواست گزارش ساعت تدریس اساتید هر رشته برای مدیران گروهها از طریق اتوماسیون

2- پیگیری تلفنی از مدیران گروه برای ارسال گزارش تدریس اساتید جهت تهیه ابلاغ تدریس

3- تایپ ابلاغ برای  اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی از روی گزارش مدیران گروه و برنامه های کلاسی و امتحانی ( حدوداً 220 ابلاغ در هر ترم)

4- ارسال کلیه ابلاغها از طریق اتوماسیون برای معاونت آموزشی جهت تائید و مدیر گروه مربوطه (رونوشت) و اساتید داخلی از طریق اتوماسیون

5- گرفتن پرینت از ابلاغهای تائید شده در اتوماسیون (2 نسخه) و ارسال ابلاغ های اساتید مدعو  و دانشجویان دکتری تخصصی برای امضاء معاونت آموزشی جهت امضاء

6- تحویل ابلاغ های اساتید مدعو ( برخی از ابلاغها بعد از رسیدن به دست استاد ، به علت تغییر تعداد واحد یا اضافه یا حذف بعضی از دروس مجدداً اصلاح شده و اصلاحیه ابلاغ از طریق اتوماسیون برای معاونت آموزشی ارسال می شود و بعد از تائید معاون آموزشی و پرینت مجدداً برای استاد ارسال می گردد).

7- بایگانی 1 نسخه از ابلاغ به تفکیک گروه های آموزشی

7- ارسال فرم خالی حق التدریس برای اساتید جهت پرکردن مشخصات (فرم اساتیدی که کلاس آنها در ابن سینا و تحصیلات تکمیلی دانشکده تشکیل می شود به همراه لیست اساتید مشمول حق التدریس برای خانم بیدمشکی و آقای رازانی فرستاده می شود) و دادن توضیح کتبی و تلفنی به استاد برای اینکه چه مدارکی باید ارائه دهند.

9- تماس با اساتید جهت تحویل مدارک مربوط به پرداخت حق التدریس  و تماس با اساتیدی که فرمها را ناقص پر کرده اند یا مدارک شان را  علی رغم توضیح کتبی و شفاهی نفرستاده اند، و دادن ایمیل و شماره فکس دانشکده به اساتیدی که کلاس درس آنها در دانشکده تشکیل نمی شود تا مدارک خود را از طریق فکس یا ایمیل ارسال کنند. ( در برخی موارد برای گرفتن شماره حساب و مدرک تحصیلی یا حکم کارگزینی چندین بار با استاد تماس گرفته می شود.)

10- دادن بعضی از فرمهای حق التدریس به دانشجو و تاکید به بازگردادن به موقع فرمها و پیگیری از استاد مربوطه و دانشجو به صورت تلفنی

11- چک کردن ایمیل جهت مشاهده مدارک اساتید و گرفتن پرینت از آنها

12 ارسال فرمهای دستنویس قرارداد به همراه مدارک مربوط به هر استاد به حسابداری برای محاسبه میزان حق التدریس

13- تایپ فرم های دستنویس قرارداد ( 3 صفحه در 2 نسخه) و ارسال مجدد برای اساتید جهت امضاء قرارداد (حدود 120 استاد)  سپس ارسال قراردادها به ترتیب به معاون آموزشی دانشکده ،  مسئول حسابداری، معاون اداری مالی جهت امضاء

14- درخواست از اساتید هیئت علمی مدعو دانشگاه برای ارائه نامه خارج از موظف به دانشکده و ارسال نامه استعلام حق التدریس از طریق اتوماسیون به محل خدمت برخی از اساتید هیئت علمی دانشگاه ایران و پیگیری جهت استعلام حق التدریس

15- تهیه لیست مشخصات اساتید حق التدریسی و تایپ در فرم ارسالی از دانشگاه شامل (نام و نام خانوادگی ، مدرک و رشته تحصیلی استاد، عنوان پست سازمانی، محل خدمت استاد، نوع خدمت، نام درس تدریس شده و مقطع تدریس، تعداد واحد تدریس شده به تفکیک نظری، عملی ، کارآموزی )

16- تبدیل واحدهای عملی به نظری و احتساب ضرایب مربوط به کارشناسی ارشد و دکتری

17- ارسال 1 نسخه از قراردادهای امضاء شده  به همراه مدارک مربوط به هر استاد به حسابداری و بایگانی نسخه دوم به همراه مدارک کپی شده

18- تهیه نامه از طریق اتوماسیون برای معاونت آموزشی دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی و دادن مجوز پرداخت حق التدریس

19- ارسال فرم خالی گزارش تدریس اساتید بین الملل از طریق اتوماسیون برای مدیران گروه جهت گزارش تعداد واحد و دروس تدریس شده بین الملل

20- پرینت گزارشهای ارسال شده از طرف مدیران گروه جهت منظور نمودن برای حق التدریس

21- ارسال فرم خالی (پردیس بین الملل) برای اساتید یا درخواست از بعضی از اساتید جهت مراجعه برای پر کردن فرم حق التدریس و ارائه مدارک لازم ( حدود 40 استاد)

22- تایپ فرمهای حق التدریس پردیس بین الملل و پرینت در 3 نسخه و ارسال مجدد برای امضاء فرمهای تایپ شده

23- تهیه نامه و جدول مشخصات اساتید بین الملل و ارسال برای معاونت آموزشی دانشکده جهت تائید (بعد از تائید کلیه فرمهای امضاء شدۀ اساتید به همراه نامه تائید شده و جدول تایپ شده به مسئول حق التدریس واحد بین الملل ارسال می گردد)

24- تهیه گواهی تدریس از طریق اتوماسیون برای کلیه اساتید مدعو و داخلی طبق درخواست اساتید از روی ابلاغ های بایگانی شده و یا ابلاغ های ارائه شده از طرف استاد ( تعداد گواهی تدریس های تهیه شده بنا به درخواست اساتید متغیر می باشد)

25- چک کردن اتوماسیون برای مشاهده نامه های دریافتی و پاسخ به آنها

26- همکاری در برگزاری امتحانات بعنوان مراقب