خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
دکترا
فرم های مورد نیاز دانشجویان دکترا
   دانلود : خارج_از_کشور_2.pdf           حجم فایل 708 KB
   دانلود : خارج_از_کشور1.pdf           حجم فایل 735 KB
   دانلود : دفاع_از_طرح_رساله.docx           حجم فایل 51 KB
   دانلود : دفاع_از_رساله_پی_اچ_دی.docx           حجم فایل 45 KB
   دانلود : پیش_دفاع_دکترا.docx           حجم فایل 51 KB
   دانلود : فرصت_اضافی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : معرفی_نامه_پژوهشی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : گواهی_اشتغال_به_تحصیل.docx           حجم فایل 77 KB
   دانلود : مقطع_دکترا-فرم__تائید_موضوع_و_ا.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : معیارهای_تائید_عنوان_رساله_مق.pdf           حجم فایل 317 KB
   دانلود : اطلاعات_رساله_دانشجویی.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : نگارش_پایان_نامه.docx           حجم فایل 92 KB
   دانلود : فرم__کیفی_پروپوزال.docx           حجم فایل 63 KB
   دانلود : پروپوزال_کمی.doc           حجم فایل 122 KB
   دانلود : گزارش_پیشرفت.pdf           حجم فایل 155 KB
   دانلود : درخواست خوابگاه.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : تعهد عام.pdf           حجم فایل 1019 KB
   دانلود : کمک هزینه دستیاری.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم اسناد تعهد.pdf           حجم فایل 5704 KB
   دانلود : اعلام اشکالات جلسه پیش دفاع رساله.pdf           حجم فایل 138 KB