خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨
کارشناسی
 
   دانلود : BSc_Aeinnameh_1383.pdf           حجم فایل 18792 KB
   دانلود : آیین_نامه_امتحانات_پایان_ترم.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود : نحوه_انجام_کار_انصراف_از_تحصیل.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_نام_دانشجو-_شهریور_95.pdf           حجم فایل 536 KB
   دانلود : مراحل_ثبت_نام_اولیه.pdf           حجم فایل 1583 KB
   دانلود : مراحل_اعلام_فارغ_التحصیلی_دانشجو.pdf           حجم فایل 555 KB
   دانلود : فرایند_تغییر_رشته_دانشجویان.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود : آئین_نامه_اخراج_دانشجوی_مشروط.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود : آمرخصی_تحصیلی_و_انصراف_از_تحصیل.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : آئین_نامه_دانشجوی_مهمان-_مقطع_کارشناسی.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : آئین_نامه_جابجایی-_مقطع_کارشناسی.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : آئین_نامه_تغییر_رشته-_مقطع_کارشناسی.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : آئین_نامه_انتقال-_مقطع_کارشناسی.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : اصلاح_ماده_12_کارشناسی.pdf           حجم فایل 400 KB
   دانلود : اصلاح_آیین_نامه_کارشناسی_1392.pdf           حجم فایل 282 KB