خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
برنامه امتحانات نیم سال جاری

آزمون روز دوشنبه 29/03/96

ساعت

نام درس

نام استاد

رشته

آزمون گر

استاد مشاور

محل امتحان

 

08:30

سگمان قدامی

آقای دکتر امیری

دکترای بینایی95

 خانم سیفی

آقای دوستدار

3

فارماکولوژی در توانبخشی

خانم دکتر فهیمی

دکترای کاردرمانی93

خانم جعفری

خانم دکتر شفارودی

4

Emg

آقای دکتر صراف زاده

ارشد  فیزیوتراپی95

خانم شهبازی

آقای دکتر امیری

5

       

 

 

10:30

فارماکولوژی در توانبخشی

خانم دکتر فهیمی

دکترای کاردرمانی95

خانم جعفری

خانم دکتر شفارودی

3

       

 

 

13:30

آزمون های الکتروفیزیولوژیک

آقای دکتر طاهایی

ارشد شنوایی 95

خانم شهبازی

خانم میلانی

3

       

 

 

 

 

   دانلود : 96-3-28.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : 96-3-27.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : 96-3-24.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : آ96-3-23.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : 96-3-22.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : 96-3-21.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : 96-3-20.docx           حجم فایل 14 KB