خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
برنامه امتحانات نیم سال جاری

                                                                            دوشنبه 29/3/96                                   محل برگزاری: ساختمان ابن سینا 

ساعت

نام درس

نام استاد

رشته

تعداد

کلاس

مراقب اداره آموزش

ممتحن گروه آموزشی

رابط گروه آموزشی

توضیحات

8:30

شیمی عمومی

خانم دکتر بحرینی

OM 95

18

101

خانم فریار

خانم گرانمایه

خانم گرانمایه-آقای سوری

1 مهمان

8:30

بیماریهای کودکان

خانم دکتر ابراهیمی

Audio 94

20

102

خانم دمرچی

آقای دکتر احدی

آقای دکترمعارف وند

 

8:30

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی تنفسی

خانم دکتر شاه علی

خانم دکتر وثاقی

PT 94

20

103

خانم شایگانی

خانم دکتر نوری زاده

خانم دکترشاه علی-آقای دکترمحسنی فر

 

8:30

داروشناسی برای درمانگران گفتار و زبان

آقای دکتر امیری شوکی

ST 93

18

201

خانم معین

آقای جنابی

خانم دکترقلیچی-آقای دکترترابی نژاد

 

8:30

رشد کودک

آقای دکتر علیزاده

OT 95

21

202

خانم شاکری

خانم دکتر خلف بیگی

خانم دکتراکبرفهیمی

 

10:30

مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانی

آقای دکتر تقی زاده

OT 93

28

5

خانم شیخ

خانم دکتر لاجوردی

خانم دکتراکبرفهیمی

1 محروم

10:30

مدیریت مراکز ارتوپدی فنی

آقای جوانشیر

TO 93

12

4

خانم محبی

خانم دکتر جلالی

خانم دکتر جلالی

 

TO 95

16

آقای دکتر سعیدی

 

10:30

عدسیهای تماسی 1

آقای دوستدار

OM93

14

104

خانم برنا

خانم گرانمایه

خانم گرانمایه-آقای سوری

 

10:30

پروتزهای اندام پایینی 1

آقای دکتر سعیدی

TO 94

15

101

خانم شاکری

آقای جوانشیر

خانم دکتر جلالی

 

 

 

                                                                            دوشنبه 29/3/96                                   محل برگزاری: ساختمان ابن سینا 

ساعت

نام درس

نام استاد

رشته

تعداد

کلاس

مراقب اداره آموزش

ممتحن گروه آموزشی

رابط گروه آموزشی

توضیحات

10:30

روش تحقیق

آقای دکتر رهبر

Audio93

19

103

خانم زینلی

آقای دکتر ثامنی

آقای دکترمعارف وند

 

13:30

فیزیولوژی اپتیک 1

آقای فرزانه

OM 94

20

102

آقای نبوتی

خانم گرانمایه

خانم گرانمایه-آقای سوری

 

13:30

فیزیولوژی عمومی

خانم دکتر عزیزی

Audio95

18

101

خانم بختیاری

آقای دکتر اکبری

آقای دکترمعارف وند

 

13:30

کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ای)

آقای دکتر صراف زاده

آقای دکتر محسنی فر

PT 95

26

103

خانم خباز

آقای دکتر دادگو

خانم دکترشاه علی-آقای دکترمحسنی فر

 

13:30

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی 2

آقای دکتر امیری

آقای دکتر جمشیدی

PT 93

22

201

خانم فریار

خانم دکتر نوری زاده

خانم دکترشاه علی-آقای دکترمحسنی فر

 

13:30

بهداشت عمومی و کمکهای اولیه

آقای جوانشیر

ST 95

13

104

خانم احمدی

خانم دکتر آرانی کاشانی

خانم دکترقلیچی-آقای دکترترابی نژاد

 

13:30

گروه روابط بین فردی

خانم دکتر شفارودی

OT 94

17

202

آقای چراغی

آقای دکتر علی زاده

خانم دکتراکبرفهیمی

1 محروم

 

 

   دانلود : 96-3-28.docx           حجم فایل 28 KB
   دانلود : 96-3-27.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : 96-3-24.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : 96-3-23.docx1.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : 96-3-22.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : 96-3-21.docx1.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : 96-3-20.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : 96-3-17.docx           حجم فایل 26 KB