خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
شرح وظایف


شرح وظایف کارشناسان اداره آموزش- تحصیلات تکمیلی
-1 ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتراي پی اچ . دي پس ازثبت نام اولیه در دانشگاه
-2 تشکیل و تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان جدید الورود .
-3 انجام مکاتبات لازم و پیگیري جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان جدیدالورود از جمله نظام وظیفه ،
درخواست ریز نمرات مقطع قبل
-4 ثبت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود در سیستم سما
-5 کنترل اطلاعات آموزشی دانشجویان در سیتم سما ( نمرات گزارش نشده ، انتخاب واحد و.. )
-6 اعلام اسامی دانشجویان دکترا پی اچ . دي به کارگزینی جهت صدور کارت حضور و غیاب .
-7 ابلاغ کمک هزینه دستیاري به دانشجویان پی اچ . دي .
-8 بررسی و ارسال لیست حقوق دستیاري به حسابداري دانشکده در هر ماه .
vpn -9 اعلام اطلاعات دانشجویان در فرم اکسل به معاونت پژوهشی دانشکده جهت طرح پژوهانه و
-10 ابلاغ مفاد نامه هاي ارسالی از دانشگاه به دانشجویان ذینفع .
-11 ارسال درخواست دانشجویان جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی به معاونت دانشجوئی دانشکده .
-12 صدور معرفینامه و گواهی اشتغال به تحصیل بر حسب مورد.
-13 انجام درخواست مرخصی ( تحصیلی ، زایمان ، حج ) دانشجویان بر حسب مورد توسط دانشکده و یا ارسال آن به
دانشگاه .
-14 ارسال درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان به دانشگاه .
-15 ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان منصرف از تحصیل و یا اخراجی و ارسال آن به دانشگاه
-16 ارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع استعلام کننده و یا دانشگاه .
-17 ارسال نمرات دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها و یا دانشکده ها به دانشگاه و یا دانشکده مورد نظر .
-18 ارسال درخواست مهمان شدن دانشجویان به دانشگاه .
-19 پیگیري نمرات دانشجویان مهمان در سایر دانشگاه ها از دانشگاه .
-20 در خواست مجوز از دانشگاه جهت ثبت نمرات در سما .
-21 انجام مکاتبات لازم جهت آزمون جامع دانشجویان دکتراي پی اچ. دي .( درخواست نماینده از دانشگاه ، درخواست
سوال از اساتید ، تهیه صورتجلسه ، ارسال صورتجلسه به دانشگاه ، ثبت نمرات در سیستم سما )
-22 صدور اخطار مشروطی ، سنوات ، غیبت و مراجعه دانشجو به منظور انجام امور آموزشی .
-23 ارسال فرم اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو به مدیران محترم گروه و جمع آوري و ارسال آن به دانشگاه .
20 -بررسی درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان و طرح موردشان در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده
جهت اتخاذ تصمیم .
21 -صدور اطلاعیه هاي لازم جهت دانشجویان .
-22 تهیه آمارهاي درخواست شده از مراجع ذیصلاح .
23 - اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسات کمیته تحصیلات تکمیلی بر حسب لزوم .
-24 تدوین صورتجلسه کمیته تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به گروه هاي آموزشی
-25 هماهنگی و انجام اقدامات و مکاتبات لازم جهت تشکیل جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه .
-26 صدور اخطارهاي مشروطی ،غیبت ،تاخیر در دفاع پروپوزال،و.....
27 - آرسال سه نسخه پایان نامه به کتابخانه دانشکده ، ملی وکتابخانه مرکزي دانشگاه
-28 ارائه فرم تسویه حساب به دانشجو .
29 - .تکمیل پرونده و انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان از طریق سیستم سما و ارسال آن به دانشگاه .
30 - پاسخ به مکاتبات متفرقه در مورد برخی از دانش آموختگان سالهاي گذشته به دانشگاه .
-31 اعلام اسامی فارغ التحصیلان در سال تحصیلی مورد درخواست به دانشگاه جهت مشخص گردیدن رتبه دانشجو.
-32 تعامل مستمر با اساتید و مدیران محترم گروه مربوطه در خصوص روند پیشرفت تحصیلی و وضعیت آموزشی
دانشجویان .
-33 مکاتبات مربوط به تمدید ماموریت آموزشی دانشجویان پی اچ . دي