خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
تقویم جلسات

IUMS-sarbarg

دانشكده علوم توانبخشي

 

تقویم جلسات اداره آموزش در نیمه اول سال 1396

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

 

1

سه شنبه

26/2/96

14 الی 15

 

2

سه شنبه

 

9/3/96

14 الی 15

3

سه شنبه

 

27/3/96

14 الی 15

4

سه شنبه

 

7/6/96

14 الی 15

5

سه شنبه

 

21/6/96

14 الی 15