خانه نقشه سایت ورود اعضا English
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
تقویم جلسات

 

تقویم جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده (پایان نامه ها)نیمه اول سال 1396

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

 

1

سه شنبه

12/2/96

11 الی 13

 

2

سه شنبه

 

26/2/96

11 الی 13

3

سه شنبه

 

23/3/96

11 الی 13

4

سه شنبه

 

13/4/96

11 الی 13

5

سه شنبه

 

27/4/96

11 الی 13

6

سه شنبه

 

21/6/96

11 الی 13