خانه نقشه سایت ورود اعضا English
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
تقویم جلسات


 

 

 

تقویم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده        نیمه اول سال 1396

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

 

1

سه شنبه

29/1/96

11الی 13

 

2

سه شنبه

 

19/2/96

11 الی 13

3

سه شنبه

 

9/3/96

11 الی 13

4

سه شنبه

 

30/3/96

11 الی 13

5

سه شنبه

 

20/4/96

11 الی 13

6

سه شنبه

 

7/6/96

11 الی 13

7

سه شنبه

 

28/6/96

11 الی 13