خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
آیین نامه ها
 
   دانلود : نکات_مهم_در_مورد_خوابگاه.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : موارد_استفاده_از_کارت_دانشجوی.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : فرم_میزان_بدهی_دانشجویان_برای_.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : راهنمای_ثبت_درخواست_وام_در_سای.pdf           حجم فایل 47 KB
   دانلود : آشنايي_با_قوانين_و_ضوابط_دانشج.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : نحوه_صدور_کارت_المثنی.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرآیند_فارغ_التحصیلی_دانشجوی.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : چگونگی_تهیه_کارت_بانک_تجارت_بر.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : انواع_وام_های_دانشجویی_و_شرایط.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : نحوه_استفاده_از_سیستم_اتوماسی.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : مدارک_لازم_برای_ارائه_به_کارشن.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود : فرم_ودیعه_مسکن.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : فرم_تعهد_محضری.pdf           حجم فایل 346 KB
   دانلود : چگونگی_ثبت_درخواست_وام.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : چگونگی_ثبت_تعهد_محضری.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : آیین_نامه_وام_بنیاد_علوی.pdf           حجم فایل 594 KB
   دانلود : آیین_نامه_اجرایی_ایاب_و_ذهاب.pdf           حجم فایل 284 KB