خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
معرفی واحد EDO

 
معرفی واحدهای EDO
توانمندسازی
واحد توانمندسازي اعضايهیات علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان اساتید در زمینه آموزش و پژوهش تشکیل شده است.
جهت نیل به این هدف،کارگاه‌ها و دورههایی با فواصل زمانی مشخص در خصوص روش‌های تدریس، نحوه تدوین طرح دوره و طرح درس،الگوهای تدریس، روشهای ارزشیابی دانشجو، آشنایی با تکنولوژی آموزشی، روش تحقیق  کمی و كيفي ، تحليل سؤالات آزمون و  نظایر آن برگزار میشود.
 
 شرح وظایف:
•         نیاز سنجی کارگاههاو دوره هایآموزشی نظری و بالینی
•         برنامه ریزی و اجرای کارگاه‌ها و دوره‌های مورد نیاز با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش(EDC)دانشگاه.
•         تعیین ضوابط و شرایط انتخاب مدرسین در کارگاه ها و دوره های آموزشی
•         تشویق و هدایت گروه های آموزشی برای برگزاری جلسات آموزشی مانند ژورنال کلاب ،کنفرانس و سمینار
•         آموزش و تشویق اعضای هیات علمی برای استفاده از تکنولوژی و روش های نوین آموزشی
•         ایجاد ارتباط با دفاتر توسعه آموزش سایر دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت انتقال تجارب
•         ایجاد ارتباط با دفاتر توسعه آموزش سایر دانشکدهها جهت انتقال تجارب
•         بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید جهت ارتقاء سطح آموزش
 
پژوهش در آموزش
واحد پژوهش در آموزش با هدف گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش و هدفمند كردن تحقيقات آموزشي برای دستیابی به یافته های کاربردی در آموزش علوم توانبخشی فعالیت می کند.   
شرح وظایف
•         تعیین اولويت هاي پژوهش در آموزش
•         ترغيب اعضاي هيأت علمي به انجام طرح هاي پژوهش در آموزش
•         پژوهش درآموزش باليني با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص رشته های علوم توانبخشی
 
 
 
 
 
 
 
جشنوارهها
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران در برگزاری جشنواره هاي آموزشي به منظور تجليل و تكريم اساتيد عرصه آموزش توانبخشی
 در زمينه هاي مختلف شامل دستاوردهاي پژوهشي ، تعالي در عرصه آموزش ، اخلاق و رفتار حرفه اي، معلم برتر، معلم باليني برتر، استاد پاسخگو و استاد پيش كسوت و جشنواره آموزشي شهيد مطهري
 
شرح وظایف:
 
این واحد با هدف مشارکت در توسعه و ارتقای فرایندهای آموزشی در علوم توانبخشی به موارد زیر می پردازد:
•         همکاری با مسئولین دانشگاه در روند  اطلاع رسانی تا  برگزاری جشنواره های آموزشی دانشگاهی (دکتر  پروانه وثوق ) و کشوری (شهید مطهری)
•         شناسایی فعالیت های آموزشی قابل تبدیل به فرایندهای آموزشی
•         آگاهی دادن و ترغیب همکاران در تهیه و تنظیم فرایندهای آموزشی برای ارسال به جشنوارهای یاد شده
•         ارائه مشاوره و راهنمایی در ثبت فرایندهای آموزش