خانه نقشه سایت ورود اعضا English
يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: خانم زهره آرانی کاشانی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

زمینه تدریس: لکنت، دیسلکسی

علائق تحقیقاتی: لکنت، دیسلکسی ، اختلالات زبانی

نام و نام خانوادگی: دکتر یونس امیری شوکی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:Amiriyoon@yahoo.com

زمینه تدریس: اختلالات صوت، لکنت، اختلالات زبان

علائق تحقیقاتی: صوت، لکنت، زبان

 نام و نام خانوادگی: دکتر  فرهاد ترابی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:ftorabinezhad@yahoo.com

زمینه تدریس:  اختلالات صوت، آنالیز اکوستیکی

علائق تحقیقاتی: آنالیز اکوستیکی- طراحی  و ساخت نرم افزار

 

 

cv

نام و نام خانوادگی:  ناهید جلیله وند

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:jalilevand.n@iums.ac.ir

زمینه تدریس: رشد گفتار و زبان، اختلالات تولید، زبان پرشی

علائق تحقیقاتی: رشد گفتار و زبان، اختلالات واج شناختی

cv

نام و نام خانوادگی: محمدصادق جنابی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: ms.jenabi@yahoo.com

زمینه تدریس:  اصول توانبخشی، مدیریت در گفتاردرمانی، تشخیص افتراقی

علائق تحقیقاتی: اختلال گفتار و زبان

 نام و نام خانوادگی: علی قربانی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل:ghorbani.a@uswr.ac.ir

زمینه تدریس:  اختلالات تولید،آسیب شنوایی، اختلالات زبانی دوران رشد، پردازش های طبیعی گفتار و زبان، آزمون سازی

علائق تحقیقاتی: اختلالات تولید،آسیب شنوایی، اختلالات زبانی دوران رشد، پردازش های طبیعی گفتار و زبان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلا قلیچی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:lghlichi@gmail.com

زمینه تدریس:  اختلالات صوت، بلع و تشدید

علائق تحقیقاتی: صوت حرفه ای

cv

نام و نام خانوادگی: دکتر ریحانه محمدی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:mohamadi.re88@gmail.com     

زمینه تدریس: رشد طبیعی گفتار و زبان، نابسامانی های رشدی زبانی، لکنت  

علائق تحقیقاتی: آزمون سازی، پردازش های گفتار  و زبان، ویژگی های اکوستیکی و نواي گفتار در انواع اختلالات ارتباطی

cv