خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
تاسیسات
 

 

 

محمد علیخانی

شرح وظایف : مسئول تاسیسات

داخلی : 149

 

 

 

 

سید احمد حجازی

شرح وظایف :

داخلی : 286-287

 

 

 

محمد جلیل ملائی

شرح وظایف :

داخلی : 286-287

 

 

 

 

کاظم نوروزی

شرح وظایف : 

داخلی : 286-287


 
 

 

 

اسماعیل ابراهیمی

شرح وظایف : 

داخلی :  286-287