اعضای هیئت علمی

 

 

 

 

 

 

                                                               اعضای هیئت علمی گروه فیزیوتراپی به ترتیب حروف الفبا

 

 

 نام ونام خانوادگی: دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی                                                                       

مرتبه علمی: استاد

 

ایمیل : ebrahimi.pt@gmail.com

 

زمینه تدریس : اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی

 

زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی

          

 

تلفن : داخلی 104-103

 

                   

 

   نام ونام خانوادگی: دکتر امیر احمدی 

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

ایمیل : ahmadi.a@iums.ac.ir

 

زمینه تدریس : بیومکانیک بافت، آسیب های ورزشی، تجهیزات  آزمایشگاهی، روش تحقیق، تصویربرداری پزشکی، سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

زمینه تحقیقاتی : اختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی،

نقاط ماشه ای، موتور کنترل، آنالیز حرکت ستون فقرات

             

تلفن : داخلی 353

 

 

 نام ونام خانوادگی: دکتر محمد اکبری                                                                                                                                                   

مرتبه علمی: استاد

 

ایمیل : akbari.mo@iums.ac.ir

 

زمینه تدریس : ارزشیابی سیستم عضلانی-اسکلتی، درمانهای دستی، فیزیوتراپی در بیماریهای

عضلانی-اسکلتی و آسیب های ورزشی

 

زمینه تحقیقاتی : روشهای فیزیوتراپی در بهبود بیماران، اختلالات تعادل در بیماران عضلانی-اسکلتی

       

تلفن : داخلی 331

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر علی امیری                                                                                                                                                           

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل : amiri.alipt10@yahoo.com

 

زمینه تدریس : فیزیوتراپی در ارتوپدی، بیومکانیک ورزشی، ارتز، فیزیوتراپی در

ضایعات ورزشی

 

زمینه تحقیقاتی : بیومکانیک اندام تحتانی(زانو)، بیماریهای عضلانی-اسکلتی

 

      

تلفن : داخلی 345

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر علی اشرف جمشیدی                                                                                                                           

مرتبه علمی: دانشیار

 

ایمیل : jamshidi.a@iums.ac.ir

 

زمینه تدریس : بیومکانیک، کنترل حرکت، آسیب ها و فیزیوتراپی اندام تحتانی

 

زمینه تحقیقاتی : آسیب های زانو، تئوری های کنترل حرکت، اختلالات شانه

      

تلفن : داخلی 344

 

 

 

نام ونام خانوادگی:  دکتر مهدی دادگو                                                                                                                                      

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل : dadgoo.m@iums.ac.ir

 

زمینه تدریس : فیزیولوژی و پاتولوژی دستگاه عصبی-عضلانی، تمرین درمانی، بیومکانیک کار، فیزیوتراپی در بیماریهای عصبی-عضلانی، فیزیوتراپی در جراحی، EBM، ارگونومی، کنترل حرکت

 

زمینه تحقیقاتی : تعادل، نورولوژی، کاربرد بیومکانیک در توانبخشی عصبی

 

      

تلفن : داخلی 351

 

 

 

نام ونام خانوادگی:  دکتر ساناز دواریان                                 

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل:  davarian.s@iums.ac.ir

 

زمینه تدریس: درمانهای دستی، ارزشیابی سیستم عضلانی-اسکلتی، آناتومی سطحی، زبان تخصصی

 

زمینه تحقیقاتی: اختلالات عضلانی-اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، هایپرهیدروزیس، موتور کنترل، پاسچرال کنترل، الکتروتراپی

   

تلفن: داخلی 330

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر شبنم شاه علی                                                                                                                                                  

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل:shabnamshahali@yahoo.com

 

زمینه تدریساختلالات عضلانی-اسکلتی، تمرین درمانی، توانبخشی قلبی 

زمینه تحقیقاتیاختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، توانبخشی قلبی

 

تلفن داخلی :207

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر جواد صراف زاده (مدیر گروه)                                                                                                                              

مرتبه علمی: دانشیار

 

ایمیل :sarrafzadeh.j@iums.ac.ir

زمینه تدریس : الکتروتراپی، آسیب های ورزشی، الکترومیوگرافی

 

زمینه تحقیقاتی : عضلانی-اسکلتی(ستون فقرات، اندام تحتانی، شانه)، الکتروتراپی، الکترومیوگرافی.

 

      

تلفن : داخلی 356

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر هلاکو محسنی فر

 

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل : mohsenifarpt@gmail.com 

 

زمینه تدریس: کینزیولوژی، ارتوپدی، تمرین درمانی، درمانهای دستی

 

زمینه تحقیقاتی: ارزیابی و درمان نقص های حرکتی، حرکات عملکردی و مهارتی در زمینه ارتوپدی و ورزشی

    

    

 

تلفن: داخلی 148

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر نادر معروفی                                                                                                                                           

مرتبه علمی: دانشیار

 

ایمیل : maroufi.n@iums.ac.ir

زمینه تدریس : درمانهای دستی، آسیب های ورزشی، اختلالات عضلانی-اسکلتی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی

 

زمینه تحقیقاتی : اختلالات عضلانی- اسکلتی ستون فقرات، خستگی عضلانی، موتور کنترل، آنالیز حرکت ستون فقرات

      

تلفن : داخلی 344

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر سهیل منصور سوهانی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل :mansorsohani.s@iums.ac.ir 

 

زمینه تدریس: الکتروتراپی، تمرین درمانی، درمانهای دستی، موتور کنترل، آسیب های ورزشی و توانبخشی

 

زمینه تحقیقاتی: بومی سازی پرسشنامه ها، موتور کنترل، درد های نوروماسکولواسکلتال

تلفن: داخلی  148

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر شهره نوری زاده دهکردی                                                                                                                                           

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل : noorizadeh@razi.tums.ac.ir

 

زمینه تدریس : تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی، پی ان اف، فلج مغزی، فلج نیمه بدن)، موتور کنترل، پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی

 

زمینه تحقیقاتی : حرکت درمانی در بیماران نورولوژی(فلج مغزی، سکته مغزی،ام اس)،

ریسک فاکتورهای افتادن و ناتوانی در بیماران نورولوژی 

      

تلفن : داخلی 329

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر افسانه نیکجوی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

ایمیل :nikjoy.a@iums.ac.ir  

 

زمینه تدریس: ارزشیابی عضلانی اسکلتی،درمان های دستی ،الکتروتراپی عملی

 

زمینه تحقیقاتی: اختلالات عملکردی کف لگن،اختلالات کمربندگردنی شانه ای


              

  تلفن داخلی :206