خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
اعضاء شورای پژوهش

اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده

 

 

سرکار خانم دکتراکبرفهیمی نماینده محترم گروه کاردرمانی

سرکار خانم دکتر جعفری نماینده محترم گروه علوم پایه

جناب آقای حاجی آقایی نماینده محترم گروه ارتوپدی فنی

جناب آقای دکتر دادگو معاونت محترم آموزشی

جناب آقای شیبانی زاده نماینده محترم گروه شنوایی شناسی

جناب آقای قربانی نماینده محترم گروه گفتار درمانی

جناب آقای دکتر کمالی نماینده محترم گروه مدیریت توانبخشی

سرکار خانم گرانمایه نماینده محترم گروه بینایی سنجی

جناب آقای دکتر معروفی نماینده محترم گروه فیزیوتراپی