خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
امکانات گروه

امکانات آموزشی – پژوهشی

اعضای گروه بسیاری از دروس پایه توان بخشی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می نمایند. عنوان دروس به شرح زیر می باشد:

بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی عمومی، فیزیولوژی عمومی و تخصصی تمام گروه ها، بافت شناسی، آسیب شناسی، آمار و روش های تحقیق، رادیولوژی، بیومکانیک نظری و عملی، الکترومیوگرافی سطحی، بیومکانیک ورزش، آنالیز سیستم های حسی و حرکتی، فیزیوتراپی در بیماری های قلبی – عروقی و ریوی، آمار، فیزیولوژی پیشترفته عصب و عضله، جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی توان بخشی، تجزیه و تحلیل سیستم های توان بخشی، رویکرد خدمات توان بخشی، نروفیزیولوژیپیشترفته با گرایش گفتار درمانی، علوم اعصاب و ... .

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه

آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی

محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

کتابخانه گروه

    همکاری نزدیک با مرکز تحقیقات توانبخشی