خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧
پرسنل تلفنخانه
 
 
 

 

  احمد میرزائی

شرح وظایف : پاسخوئی به مراجعات تلفنی - نگهداری مرکز تلفن

داخلی : 101-102