خانه نقشه سایت ورود اعضا English
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
پرسنل

 

 

 

سمیه هاشمی (مسئول انفورماتیک)

شرح وظایف : 

داخلی : 178

 
 
 

 

مهدیه حسنی (کارشناس انفورماتیک)

شرح وظایف : طراحی وب سایت دانشکده و انجام امور محوله انفورماتیک

داخلی : 180

 

 

 

محسن داعی (کارشناس انفورماتیک)

شرح وظایف : 

داخلی : 177

 
 
 

 

ملیحه ابوالحسنی (کارشناس انفورماتیک)

شرح وظایف : مسئول سایت دانشجویان تحت نظارت مسئول مربوطه و انجام امور محوله انفورماتیک

داخلی : 181