خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨
رئیس حسابدای

 

سیما خلینا ( رئیس حسابداری)

مدرک تحصیلی : حسابداری

 

شرح وظایف :شرح وظايف : نظارت بر عملکرد کل گردش مالی دانشکده، اعم از هزینه های پرسنلی، اموالی، وصول درآمد، تطبیق آن با آئین نامه ها و قوانین مربوط در چارچوب دستورات مسئولین دانشگاه و دانشکده 

پی گیری کلیه امور مالی طبق دستورات مسئولین دانشکده و تعامل با همکاران حسابداری جهت اجرای کارها

 

 

داخلی : 233 -  تلفن : 22229092

 E-mail: sima.khalina@yahoo.com