خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
آزمایشگاه تعادل

آزمایشگاه تعادل :

آزمایشگاه تعادل گروه فیزیوتراپی یکی از آزمایشگاه های این گروه می باشد که به منظور انجام تحقیقات در زمینه سنجش تعادل تجهیز شده است . در این مرکز تعادل استاتیک و دینامیک مراجعین را ارزیابی نمود و فاکتورهایی همچون

Postural Stability

Limits of Stability

Risk of fall

قابل اندازه گیری و سنجش می باشد .

همچنین در این مرکز، دستگاه ویبراسیون کل بدن نیز وجود دارد که قابلیت اعمال ویبراسیون کل بدن برای مراجعین وجود دارد.

            

مدیر آزمایشگاه دکتر امیر احمدی

تلفن تماس آزمایشگاه : 

 


 

تجهیزات مستقر در آزمایشگاه تعادل گروه فیزیو تراپی :

 

 

ردیف  نام توضیحات ساخت  وضعیت
1 دستگاه سنجش تعادل قابلیت سنجش تعادل استاتیک و دینامیک Biodex آمریکا سالم
2 دستگاه ویبراسیون کل بدن قابلیت اعمال ویبراسیون کل بدن Lanaform اتریش سالم