خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨
پورتال کتابخانه

 

كليه مراجعين مي توانند از طريق اين آدرس كه پورتال دانشكده توانبخشي از طريق كتابخانه مركزي علوم پزشكي ايران مي باشد، به منابع دانشكده دسترسي داشته باشند.

 

http://clib.iums.ac.ir/