خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات کتابخانه :    

 

 

 

 

 

 

-       استفاده از خدمات كتابخانه در محل براي همگان آزاد است و برابر با قوانين و مقررات كتابخانه مي باشد.

-       تمامي دانشجويان دانشكده و اعضائ هيئت علمي ، امكان دسترسي به منابع و استفاده از خدمات كتابخانه اي را، در محل دارند و تنها براي امانت گرفتن بايستي واجد شرايط عضويت باشند.

 به منظور ايجاد شرايط مطلوب در ارائه خدمات كتابخانه اي، مراجعين موظف به رعايت موارد ذيل مي باشند:

 

-  رعايت سكوت و حفظ نظم در كتابخانه الزامي است. 

-  كليه كاربران موظف به پاسخگويي به پرسنل كتابخانه در چارچوب مقررات مي‌باشند.

-  خوردن، آشاميدن، در سالن مطالعه  كتابخانه ممنوع است.       

                    

 

تبصره:

در صورت مشاهده تخلف و يا تكرار آن،  پس از يك نوبت تذكر شفاهي،  ضمن تعليق عضويت،  فرد مورد نظر به مراجع ذيربط دانشگاه معرفي خواهد شد.

شرايط امانت كتب فارسي و لاتين :

-         اعضاي هيات علمي 5 جلد

-         دانشجويان دكتراي و ارشد4 جلد

-         ساير دانشجويان 3  جلد

-         كارمندان 3جلد

-         مدت زمان امانت منابع 15 روز می باشد.

-         نشريات فارسي و لاتين و پايان نامه ها  و کتاب های مرجع امانت داده نمي شود .

-         بابت هر روز دير كرد 1500 ريال دريافت مي شود.

-         تمديد كتاب در صورت نداشتن  متقاضي و صلاحديد كتابدار مي باشد.

 

خدمات مرجع در بخش سالن كتابخانه انجام مي پذيرد.

كتابهاي مرجع كه شامل لغت نامه ها و دائره المعارف ها و كتاب هاي به درخواست واحدهاي آموزشي  مي باشد در اين بخش نگهداري شده و امانت داده نمي شود.