خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
افتخارات گروه

 

کسب گواهی نامه ثبت اختراعات ذیل توسط  آقای مهدی زارع بیدکی :

 

  1.  دستگاه  رتینوسکوپ  RETINOSCOPE   
  2. آشکارکننده فشار عینک  TENSESCOPE 
  3. دستگاه تسریع کننده درمان تنبلی چشم ( Visual Stimulator (CAM
  4. تابلوی سنجش دید با RED & GREENِِ  
  5. تابلوی سنجش دید دور مشمعی - طوماری
  6. چشم شماتیک برای  رتینوسکوپی و آفتالموسکوپی