خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
کارشناسان و کارکنان

 

 

 

نام ونام خانوادگی: سوسن گرانمایه                                                                                                                                       

مسئولیت : کارشناس اپتومتری

 

تلفن: 22222059  داخلی192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: مهدی زارع بیدکی                                                                                                                                   

مسئولیت : کارشناس اپتومتری

 

تلفن: 22222059  داخلی190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: حسن سوری                                                                                                                                      

مسئولیت : کارشناس اپتومتری

 

تلفن: 22222059  داخلی191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: مهدیه حسنی اسطلخی                                                                                                                                     

مسئولیت : مسئول کلینیک

 

تلفن: 22222059  داخلی 225 - 226