خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر ابراهیم جعفر زاده پور                                                                     

مرتبه علمی: استادی     

 

ایمیل :jafarzadehpour.e@iums.ac.ir

تلفن:2-22228051   داخلی 389

 

    

                    
 

نام ونام خانوادگی: دکترعلی میرزا جانی                                                                  

مرتبه علمی: دانشیار      

 

تلفن:2-22228051   داخلی 399

 

      

                    
 

نام ونام خانوادگی: عسگر دوستدار رزی                                                                 

مرتبه علمی: مربی   

 

تلفن:2-22228051   داخلی 391