خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨
کارشناسان و کارکنان
همکاران واحد کفش طبی

نام و نام خانوادگی: استاد علی اکبر کاملی

سمت: استاد کفش طبی

شماره تماس:2-22228051 داخلی 258

 

  نام و نام خانوادگی: ناصر حاصلی

سمت: کاردان کفش طبی

ایمیل: haselishoe2@yahoo.com

شماره تماس:2-22228051 داخلی 258

 

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: بابک حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشجوی دکترای رشته ارتوپدی فنی

ایمیل: babakbeygi@yahoo.com

سمت: کارشناس ارتوپدی فنی

نام و نام خانوادگی: نرگس دانش افروز

مرتبه علمی: دانشجوی دکترای رشته علوم اعصاب

ایمیل: ndaneshafrooz@gmail.com

 

سمت: کارشناس ارتوپدی فنی

 

نام و نام خانوادگی: سعیده سیدمحسنی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد ارتوپدی فنی

ایمیل: sae_mohseni@yahoo.com

سمت: کارشناس ارتوپدی فنی

شماره تماس:2-22228051 داخلی 267

مقالات چاپ شده

نام و نام خانوادگی:محمدحسین توکلی

مرتبه علمی:کارشناس ارتوپدی فنی

ایمیل:mh.tavakoli.88@gmail.com

 

شماره تماس:2 - 22228051 داخلی 268

نام و نام خانوادگی: مریم محمدی

مرتبه علمی: دانشجوی دکترای رشته نانوتکنولوژی

ایمیل: marymohammadi@gmail.com

سمت: کارشناس ارتوپدی فنی

 

شماره تماس:2-22228051 داخلی 266

نام و نام خانوادگی: مریا یزدانی

مرتبه علمی: دانشجوی دکترای رشته ارتوپدی فنی

ایمیل: merianil@yahoo.com

سمت: کارشناس ارتوپدی فنی

شماره تماس:2-22228051 داخلی 267

 

همکاران اداری

نام و نام خانوادگی: فریبا نوری فرد 

سمت: مسؤول امور دفتری دپارتمان ارتوپدی فنی

شماره تماس:22220947 و 2-22228051 داخلی 251-252

نام و نام خانوادگی: بایرام محمودی 

سمت: مسؤول انبار

 

شماره تماس: 2-22228051 داخلی 257