خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی
 

 

نام ونام خانوادگی: محمد علی جوانشیر                                                                    

مرتبه علمی: مربی - مدیر گروه 

زمینه تدریس:مدیریت - فیزیولوژی - آناتومی

زمینه تحقیقاتی:

ایمیل :javanshir.m@iums.ac.ir

تلفن:2-22228051   داخلی 253

مقالات چاپ شده

برنامه هفتگی

   

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم جلالی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تدریس:ارتوز- آنالیز راه رفتن - کینزیولوژی-بیومکانیک

زمینه تحقیقاتی:ارتوز - بیومکانیک

ایمیل : jalali.m@iums.ac.ir

تلفن:2-22228051   داخلی 264

مقالات چاپ شده

  برنامه هفتگی 

                  
 

نام ونام خانوادگی: بهنام حاجی آقایی                                                                  

مرتبه علمی: مربی

زمینه تدریس: پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی - ارتوز

زمینه تحقیقاتی: پروتز    

ایمیل :Hajiaghaei.b@iums.ac.ir

تلفن:2-22228051   داخلی 254

برنامه هفتگی

 مقالات چاپ شده   

                    
 

نام ونام خانوادگی: دکتر حسن سعیدی                                                                 

مرتبه علمی: استادیار   

زمینه تدریس: پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی - ارتوزهای اندام تحتانی-پروتزهای پیشرفته

زمینه تحقیقاتی: ارتوزهای اندام تحتانی - پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی - آنالیز حرکت

ایمیل :  saeedi.h@iums.ac.ir  ,    hassan_saeedi2@yahoo.co.uk

 

تلفن:2-22228051   داخلی 256

 

مقالات چاپ شده

برنامه هفتگی

 

                 
 
 

نام ونام خانوادگی: بهشید فرهمند                                                                

مرتبه علمی: مربی  

زمینه تدریس : ارتوز -پروتز

زمینه تحقیقاتی : ارتوز - پروتز- ارگونومی

Farahmand.b@iums.ac.ir  : ایمیل

تلفن:2-22228051   داخلی 421

مقالات چاپ شده

   

                    

نام ونام خانوادگی: دکتر مجتبی کامیاب                                                      

مرتبه علمی: دانشیار 

زمینه تدریس : ارتوز - ارتوزهای پیشرفته - ارتوزهای ستون فقرات 

زمینه تحقیقاتی : ارتوزهای ستون فقرات - گیت -ناهنجاریهای ستون فقرات  

kamyab.m@iums.ac.ir : ایمیل

تلفن:2-22228051   داخلی 244

مقالات چاپ شده

برنامه هفتگی