نام و نام خانوادگی: دكتر علي اسرافيلي ديزجي

تخصص: دكتراي شيمي تجزيه

مرتبه علمی:استاديار، عضو هیات علمی

پست الکترونیک:a_esrafily@yahoo.com

 

سوابق علمي:

·        فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي شيمي محض از دانشگاه علوم پايه دامغان در سال1384 (با اخذ رتبه شاگرد اولي).

·        كسب رتبه 12 كنكور سراسري كارشناسي ارشد رشته شيمي تجزيه در سال 1384و برگزيده از طرف سازمان سنجش به عنوان استعدادهاي درخشان.

·        فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي ارشد شيمي تجزيه از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1386.

·        کسب رتبه اول دکتری شيمی تجزيه در دانشگاه تربيت مدرس سال 1387.

·        برگزيده دانشجوی نخبه از طرف ستاد ملی نخبگان کشور.

 

   دانلود : CV_final.pdf           حجم فایل 467 KB