دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

برنامه استراتژیک گروه آمار

رسالت (  Mission)

 تربیت آمار شناسان مجرب به منظور اجرای طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز و همکاری  با محققین

 طراحی و انجام پژوهشهای  کاربردی مورد نیاز دانشگاه و کشور

 چاپ مقالات علمی پژوهشی

به کار گیری فازغ التحصیلان گروه در آموزش، تحقیقات و امور اجرایی آماری

چشم انداز   ( Vision)

ارتقاء فعالیتهای آموزشی در گروه از طریق ارزشیابی های روشهای تدریس و بازنگری سیلابس دروس

ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در گروه از طریق کسب گرانت از دانشگاه و استفاده از گرانتهای خارج دانشگاه

ارتقاء فعالیتهای اجرایی در گروه در حوزه های مختلف

حوزه هاي فعاليت

1- آموزش (روشهای تدریس، ارزشیابی)

2- پژوهش (پژوهش های گروه، همکاری با پژوهشهای دانشکده، دانشگاه و خارج دانشگاه، مجلات علمی)

3-اجرایی ( EDC- EDOو ...)

اهداف در حوزه آموزش

1-ارتقای فعالیت های آموزشی گروه

2-راه اندازی مقطع دکترا در گروه و جذب اساتید مورد نیاز

3-تامین فضای آموزشی مناسب برای تبادل تجربیات دانشجویان (اتاق کار- اتاق کامپیوتر- اتاق مشاوره)

4-استفاده از استانداردهای آموزشی

5-ارزیابی درونی آموزشی اساتید و ارزشیابی مداوم سیلابسها

6-تقویت ارتباط بین رشته ای با گروه های مختلف در دانشکده بهداشت

7-تهیه منابع آموزشی مورد نیاز گروه

8-اجرای برنامه های استاد مشاور تحصیلی

9-تهیه  طرح درس اساتید و قراردادن بر سایت دانشکده بهداشت

10-افزایش تعامل بین استاد و دانشجو از طریق تشکیل جلسات اساتید و دانشجویان

11-افزایش توانمندی و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی درباره شیوه های نوین آموزشی و برگزاری کارگاه

12-تشویق اعضای هیات علمی به تدریس برخی از جلسات آموزشی به صورت مجازی

13-به روزرسانی اطلاعات گروه در سایت دانشکده (تحقیقات- پایان نامه ها- مقالات و....)

14-برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی  برای دانشجویان (روش تحقیق- نرم افزار)

15-تسهیل شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه های آموزشی و کنگره ها و فرصت های مطالعاتی

 

اهداف در حوزه پژوهش

1-افزایش توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی

2-کمک به ایجاد بسترهای مناسب پژوهشی در گروه

3-افزایش جذب اعتبارات پژوهشی از سایر سازمان ها در راستای انجام تحقیقات کاربردی

4- به روز رسانی رزومه، مقالات و زمینه های تحقیق مورد علاقه اساتید در سایت دانشکده

5-ارتباط فعال با سازمان ها، انجمن های علمی و دیگر دانشگاه ها و استفاده از پتانسیل های احتمالی آنها

6-اطلاع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در همایش ها و کنگره ها

7-شركت‌ فعال‌ در انجمن‌هاي‌ علمي‌ و تخصصي‌ِ ملي‌ و بين‌المللي

8- تشویق به منظور تالیف وترجمه کتاب، انتشار مقاله‌ در مجلات‌ معتبر و شرکت در کنفرانسهای ملی و بین المللی

9- تشکیل بانک اطلاعاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء و دانشجویان گروه.

10- برنامه ریزی به منظور برگزاری سمینار، میز گرد، کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت

 

اهداف در حوزه اجرایی

1- همکاری با معاونت اداری و مالی دانشکده در زمینه تخصیص بهینه اعتبارات (امکانات آموزشی، وسایل مصرفی و ...)

2- همکاری با معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه در زمینه های (EDC- EDO)

3-تدوین برنامه  استراتژیک وعملیاتی گروه

4-پیشنهاد در مورد میزان اعتبار هزینه جهت بهبود فضای آموزشی گروه در هر سال

5- اعلام زمان های تدریس، جلسات، حضور در گروه و مشاوره ها ی اعضای گروه.

6- ارایه کلیه گزارشات فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی گروه در هر نیمسال

7- برنامه ریزی در جهت برگزاری کلیه جلسات دروس، ارایه کلاسهای فوق العاده در صورت نیاز، ارایه تمرینات، برگزاری امتحانهای میان ترم

 

   دانلود : برنامه_استراتژیک_گروه_آمار.pdf           حجم فایل 154 KB