يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧

برنامه استراتژیک واحد پژوهشی

چشم انداز

دانشكده بهداشت در راستاي تفكر، ارتقاء سلامت محور و توسعه پايدار براين باور است تا با ارتقاء كمي و كيفي آموزش و پژوهش از درون و تعاملات ملي و بين المللي بتواند رتبه اول در سطح كشور باشد.

رسالت

دانشكده بهداشت به عنوان بخش پژوهشي و آموزشي علوم بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي ايران در راستاي ارتقاء سلامت عمومي جامعه و گسترش ارتباطات تلاش مي نمايد.

اهداف

•         فراهم آوري آموزش عالي براي عامه مردم، دانشجويان ، متخصصين ، كاركنان بهداشتي و متوليان سلامت  جامعه

•         پيشنهاد اجرا و رهبري پژوهش بنيادي و كاربردي به منظور ارتقاء سلامت گروه هاي مختلف جامعه در سطح ملي

•         ارتقاء سلامت و سرويس هاي خدمات بهداشتي جامعه

•         ارائه راهكاري مبتني بر شواهد علمي به منظور سياست گذاري امور مرتبط با سلامت

•         انتشار و دسترسي به يافته هاي پژوهش و افزايش آگاهي هاي بهداشتي در جامعه و براي محققين

•         ارتقاء ساختار و توانايي پژوهشي دانشكده

ارزشها

ما برآنيم كه با مشاركت كليه همكاران دانشكده با نگاه سيستماتيك (نظام مند) پژوهش هاي بنيادي و جامعه نگر مبتني بر موازين اسلامي و فرهنگ ملي و اصول اخلاقي را به انجام برسانيم.

فرصت ها

1- وجود صنايع متعدد در استان و منطقه

2- دسترسي سريع به فن آوري پيشرفته و اطلاعات علمي روز

3- وجود رسانه هاي گروهي محلي

4- افزايش تقاضا براي پژوهش در صنعت

5- موقعيت جغرافيايي شهر تهران بعنوان پايتخت و استان

6- وجود دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مختلف و مرتبط در سطح استان

8- وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

10- تمايل اساتيد و دانشجويان براي پژوهش

11- تمايل اساتيد و دانشجويان براي شركت در سمينارها و كنفرانس ها

12- تمايل اساتيد و دانشجويان به ارتباطات برون پژوهشي دانشگاهي

13-  تمايل اساتيد و دانشجويان به ارائه مقالات و نشر در مجلات معتبر و  ترويجي

14- تمايل اساتيد و دانشجويان به شركت در برنامه هاي رسانه هاي جمعي

15- ايجاد تفاهم نامه ها با مراكز تحقيقاتي ملی و بین المللی

تهديدها

1- عدم عدالت پژوهشي بین دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران و در سطح دانشگاه بین دانشکده ها و مراکز پژوهشی

2- عدم اعتبار كافي براي طرحهاي تحقيقاتي

3-فضاي فیزیکی ناکافی در دانشکده

4- عدم دسترسي مطلوب به اينترنت و اطلاعات علمي روز

5- عدم وجود دستور العمل هاي شفاف و حمايتي

6-ضعف ارتباطات ملی و بین المللی

نقاط قوت

1- توانايي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارتقاء دوره هاي فعلي.

2- وجود اساتيد با تجربه فرهيخته و متعهد

3- برگزاري بموقع شوراهاي پژوهشي دانشكده

4- وجود کارکنان و کارشناسان متعهد و با تجربه

5- هماهنگي واحدها و گروههاي مختلف دانشکده (همکاري درون بخشي)

6- وجود کمیته تحقیقات و فناوری در دانشکده

7- افزايش قابل توجه طرحهاي تحقيقاتي در دانشکده

8- ارتباط صميمي و انساني بين کارکنان و اساتيد و مديريت

9- وجود تخصص هاي مرتبط با صنعت در دانشکده

10- وجود کتابخانه تخصصي

11- وجود و امکان گسترش آزمايشگاههاي متعدد

12- جذب دانشجويان با رتبه هاي بالاي كشوري

13- حضور دانشجويان MPHبا گرايشات مختلف

14- بازتاب عملكردي بين كاركنان و اساتيد و مديريت

15- امكان پژوهشهاي بين بخشي در قالب جذب دانشجويان MPH

16- وجود اساتيد با رتبه علمي-پژوهشی بالاتر از ميانگين كشوري

17 حضور دانشجويان از قوميت هاي مختلف

نقاط ضعف

1- معرفي ناکافي توان پژوهشي دانشکده به بيرون از دانشکده

2- عدم ارتباط سيستماتيک با بخش صنعت، خدمات

3- عدم تامين تسهيلات علمي ، پژوهشي ( مركز مشاور ه پژوهشي ) اعضاي هيئت علمي

4- عدم وجود فضاي فيزيکي مناسب

5- عدم استفاده از روشهاي توانمند سازي پژوهشي در سطوح دانشجويان

6- عدم وجود مركز مشاوره پژوهشي

7-ضعف در تجهیزات آزمایشگاهی مناسب

8-ضعف در ارتباطات ملی و بین المللی

9-عدم ارتباط مناسب با نیاز سنجی های جامعه توسط دستگاه های اجرایی سلامت

 

 

 

 

برنامه استراتژيك دانشكده بهداشت

1-                 توسعه کمی وکیفی پژوهش های کاربردی و هدفمند در دانشکده

2-                 تقویت و توسعه پژوهش های دانشجویی

3-                 ارتقاء توانمندی هاي اعضای هیئت علمی ومحققین دانشکده

4-                 تقویت نظام تالیفات علمی و مجله علمی-پژوهشی

5-                 تقویت تعاملات مناسب با مراکز علمی داخلی و خارجی

6-                ارتقاء همکاری های بین الملل پژوهشی با تعامل با معاونت بین الملل دانشگاه

7-               ارتقاء همکاری های بین الملل پژوهشی با تعامل با وزارت بهداشت

8-               ارتقاء اطلاع رسانی پژوهش های کاربردی در سطح اعضاء هیات علمی و دانشجویان

9-                ارتقاء تولیدات علمی-کاربردی و پژوهش های علمی اعضاء هیات علمی دانشکده

10-               ارتقاء پژوهش های علمی با تعامل با صنعت

11-               تقویت بین پژوهش های پایه و بالینی

12-              بهبود و توسعه زیر ساخت و بکارگیری فناوری اطلاعات

13-             ایجاد ارتباط قوی تر با دستگاه های اجرایی و متولی سلامت در جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : برنامه_استراتژی_وعملیاتی_واحد_پژوهشی.pdf           حجم فایل 346 KB