تاريخچه گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت :

گروه خدمات بهداشتي و آموزش بهداشت همزمان با تأسيس دانشكده بهداشت آغاز به فعاليت كرد. با استعانت به پروردگار و تلاش مدير گروه، اعضاي هيات علمي و مسئولين دانشكده، از ابتداي سال تحصيلي -1364-1363 در رشته كارداني بهداشت عمومي (‌دو گرايش بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها ) شروع به تحصيل كردند. از سال 67 كارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي در اين دانشكده تاسيس شد. ضمنا با پيگيري هاي به عمل آمده، اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش بهداشت در سال 1378 مشغول به تحصيل شدند. از سال1387 نيز گروه اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دكتري آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نمود. هم اكنون دانشجويان در سه مقطع كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي و ‌كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در حال تحصيل مي باشند.