تاریخچه گروه اپیدمیولوژی :

گروه اپیدمیولوژ ی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  1363با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی مبارزه با بیماریها برای یک دوره محدود شروع به کار کرد. این گروه از مهرسال 1386 پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژِ ی را آغاز و از بهمن 1388 مبادرت به پذیرش دانشجوی دکترای اپیدمیولوژِ ی نمود.

 

   دانلود : Guideline_for_making_a_practical_1393.11.pdf           حجم فایل 358 KB
   دانلود : IUMS_logbook.docx           حجم فایل 64 KB