شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : سیستمهای_اطلاع_رسانی.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : Lesson_Plan_95178.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود : Lesson_Plan_75842.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : Lesson_Plan_75840.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : Course_Plan94_75841.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود : Course_Plan_106513.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : Course_Plan_106512.pdf           حجم فایل 142 KB
   دانلود : Course_Plan_106510.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود : Course_Plan_106509.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود : Course_Plan_106508.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : Course_Plan_75839.pdf           حجم فایل 82 KB