دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

سرکار خانم دکتر ریماز                         

مرتبه علمی :دانشیار

اخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی 

رشته تحصیلی :اپیدمیولوژی

محل کار:بزرگراه همت ،نرسیده به بزرگراه چمران جنب برج میلاد گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تلفن تماس:86704945

ایمیل :srimaz2000@yahoo.com