چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

 

   دانلود : مبانی_نمونه_برداری_ازآلاینده_های_هوا_.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : طرح_دوره_ارزشیابی_آلاینده_ها.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : طرح_درس_ارزشیابی_آلاینده_ها_.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : سم_شناسی_کاربردی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : تجزیه_دستگاهی_3.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : تجزیه_دستگاهی.pdf           حجم فایل 190 KB
   دانلود : of_Air_Sampling(BSc).pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : OccupationalToxicology.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : OccupationalToxicology(MSc).pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : lesson_plan_of_O_84427_92884.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : lesson_plan_of_Air_84426_92883.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : Lesson_Plan_o_84425_92882.pdf           حجم فایل 82 KB