رئیس امور اداری دانشکده بهداشت

سرکار خانم لیلا سالمی

تلفن تماس :86704657   - 88607947

 

مباحث مرتبط با امور اداری :

   دانلود : صورتجلسه_داخلی_ترفیع_پایه___.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : مبانی_مدیریت_اسناد.pdf           حجم فایل 3906 KB
   دانلود : شرایط_بیمه_تکمیلی.rar           حجم فایل 1701 KB
   دانلود : ضمانت.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : دریافت_وام.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : ثبت_مرخصی_استعلاجی.pdf           حجم فایل 2105 KB
   دانلود : آشنایی_با_واژه_ها_واصطلاحات_اداری.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود : راهنمای_سیستم_اتوماسیون.pdf           حجم فایل 992 KB