نشانی پستی :

بزرگراه همت- مابین شیخ فضل اله نوری و بزرگراه شهید چمران- جنب برج میلاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت

 

تلفنخانه : 86701

تلفن  :  88607941-88607945

 خواهشمند است جهت تماس با واحد ریاست از تلفن های فوق وجهت تماس با سایر واحد ها از لیست پایین  استفاده نمایید 

نحوه تماس با داخلی های دانشکده : ابتدا شماره 8670را شماره گیری نمایید وسپس داخلی مورد نظر را وارد نمایید به عنوان مثال واحد آموزش با داخلی

4777 را به شکل   86704777شماره گیری فرمایید با تشکر

 تلفن واحد ها:   دریافت فایل

نمابر :  88622707

کد پستی :   1449614535