دانشکده بهداشت در سال 1366 از ادغام دو موسسه آموزش عالی علوم بهداشتی که هرکدام دارای سوابق طولانی در امر آموزش وتربیت نیروهای بهداشتی بودند یعنی مدرسه عالی بهداشت محیط فریس با 36 سال سابقه فعالیت آموزشی و آموزشکده بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی با قریب به 17 سال سابقه فعالیت آموزشی با استفاده از این دو موسسه و افزایش آن  امکانات به منظور تمرکز فعالیت های آموزشی در زمینه علوم بهداشتی بوجود آمد .فعالیتهای آموزشی و دروسی که در دانشکده بهداشت داده میشود متنوع است وطیف وسیعی از علوم پزشکی وبهداشت را در زمینه های آموزش بهداشت بهداشت عمومی تا فنی مهندسی در رشته های بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای وهمچنین تغذیه واپید میولوژی را دربر می گیرد.

در حال حاضر در دانشكده بهداشت در رشته هاي اپيدميولوژي ، علوم تغذيه و مهندسی بهداشت محیط در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و در رشته هاي  آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در مقاطع كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي ارشد و دكتري،  در رشته مهندسي بهداشت حرفه اي در مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و نيز در رشته آمار زیستی  در مقطع  كارشناسي ارشد دانشجو پذيرفته مي شود. همچنين اين دانشكده در دوره ي MPH حضوری (با گرايش هاي عمومی، مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد، بداشت روان و مدیریت و اصلاحات در نظام سلامت) و MPH پودماني ( با گرايش هاي عمومی، مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد)  پذيراي دانشجويان مي باشد.تلاش ما بر اين است كه با سرمايه گذاري گسترده در زمينه آموزش، پژوهش و ارتقاي كمي و كيفي اعضاي هيئت علمي ، يكي از بهترين موسسات آموزش عالي در آسيا باشيم. باور داريم كه با داشتن اساتيد و كاركنان با تجربه و همكاري مستمر با صنايع و ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي مي توانيم به دانشجويان جهت كسب دانش و مهارت هاي مورد نياز براي فعاليت حرفه اي آينده شان كمك كنيم.