مرکز تحقیقات بهداشت کار:

مرکز تحقیقات بهداشت کار در سال 1388با موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور تایید گردید. این مرکز اولین مرکز تحقیقات بهداشت کار در سطح کشور می باشد کـه دارای تخصص و مجری تحقیقات در حوزه های بهداشت حرفه ای، ایمنی، ارگونومی، مدیریت HSE، بهداشت محیط کار و تغذیه در کار است.

با توجه به نقش موثر و سهم بسزاي مراکز تحقيقاتی در ایجاد بستری مناسب برای انجام امور پژوهش و انجام طرحهای تحقیقاتی، مرکز تحقیقات بهداشت کار اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی نموده است. لذا این مرکز با هدف توسعه كيفي و كمي پژوهشهاي هدفمند وارتقاء سطح انگیزه پژوهشگران امکان بهره مند شدن کلیه اساتید دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و بطور کلی محققین را از قابليت‌هاي مركز در جهت سازماندهي، هماهنگي و اجراي طرح‌هاي پژوهشي خود در قالب تشکیل کارگروه های تحقیقاتی ذیل فراهم می نماید:

  • - حمايتو مشارکت در طرح هاي تحقيقاتي محققین
  • - مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی (همکار، کارشناس، ناظر و ... )
  • - حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
  • - مشارکت در ارزیابی عملکرد طرح های پژوهشی (مستقل، دانشجویی و ...)
  • - حمايت از چاپ مقاله ،کتاب و ثبت اختراع و غیره فراهم نموده است.

اهداف مرکز تحقیقات بهداشت کار:

1) اولويت بندی تحقيقات بر مبنای نيازهای مملكت؛

2) توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم مربوط به بهداشت کار؛

3) حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات بهداشت کار در عرصه استانی، کشوری و بین المللی؛

4) انجام پژوهش های بنیادی در زمینه بهداشت کار؛

5) تولید و نشر علم از طریق چاپ کتب و مقالات علمی؛

6) تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بهداشت کار؛

7) همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در سطوح بین المللی و داخل کشور؛

8) برگزاری سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی بین المللی و داخلی ترغيب و توانمندي سازی محققين در جهت اجرای طرحهای تحقيقاتی؛

9) همكار با بخش صنعت به منظور كمك به بر آوردن نيازهای پژوهشی.

 

این مرکزدوره های تخصصیPhD by Research  برگزار می کند که در حال حاضر دارای 2 دانشجو در این مقطع می باشد.

 

کارشناسان مرکز تحقیقات و مجله علمی پژوهشی "سلامت کار ایران"

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصيلی

رشته

1

مهندس پري شفائي غلامي  

کارشناسی ارشد

مدیریت  HSE

2

مهندس فرشته طاهری

کارشناسی

بهداشت حرفه ای

3

مهندس مرضیه علمدار خسرقی

کارشناسی

بهداشت حرفه ای