معرفی آزمایشگاه تغذيه:

آزمایشگاه تغذيه در سال 85-84 تاسیس و فعاليت هاي پژوهشي خود را به صورت مستقل آغاز نمود و با انجام طرح های پژوهشی در حوزه های مختلف علم تغذیه به کار خود ادامه داده است. وظیفه این آزمایشگاه اساسا توسعه علم تغذیه بر اساس پروژه های تحقیقاتی طراحی شده توسط اعضاء هیات علمی و به علاوه همکاری با دیگر طرح های پژوهشی مرتبط با تغذیه از سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می­باشد.

اتاق آنتروپومتری گروه تغذیه نیز زیر مجموعه ای از آزمایشگاه تغذيه می باشد که از سال 1395 فعالیت خود را به طور مستقل آغاز نموده است و هدف آن انجام انواع اندازه گیری های تن سنجی از جمله اندازه گیری قد، وزن، ترکیب بدن با روش BIA، کالری متر غیر مستقیم، اندازه گیری چربی احشایی و ... می باشد. در این آزمایشگاه نمونه گیری و خون گیری جهت انجام طرح های پژوهشی نیز انجام می شود.

 

تجهیزات و امکانات آزمایشگاه:

1-     اتوآنالایزر (BT-1500)

2-     ترمال سایکلر

3-     سانتریفوژ یخچالدار

4-     سل کانتر

5-     الایزاریدر

6-      هموژنایزر

7-     شیکر 

8-     یخچال، فريزر 20- درجه،  فريزر 80- درجه

تجهیزات موجود جهت بررسیهای آنتروپومتری و بالینی:

1-     دستگاه اندازه گیری ترکیبات بدن (BIA)

2-     دستگاه کالری متری غیر مستقیم

3-     دستگاه اندازه گیری چربی احشایی

4-     تخت خونگیری

5-     گوشی و فشارسنج

6-      نیرو سنج

7-     کالیپر

8-     ترازو و قد سنج (seca)

9-     ترازوی دیجیتال و عقربه ای