دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨

 

پایان ثبت نام هفتمین پایگاه ورزشی ، فرهنگی فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تابستان  1395

 

ثبت نام هفتمین پایگاه ورزشی ، فرهنگی فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در تابستان 1395 به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  با توجه به استقبال کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه از ثبت نام درهفتمین پایگاه ورزشی تابستانی فرزندان ، پس از گذشت ده روز ظرفیت کلاسها تکمیل و ثبت نام به پایان رسید
.